Talkooleirit

WWF:n talkooleirit tarjoavat vuosittain sadoille vapaaehtoisille ikimuistoisia elämyksiä. Leireillä ei kaihdeta raskastakaan työtä luonnon hyväksi, mutta samalla nautitaan upeista maisemista ja vielä upeammasta seurasta.

Tietoa talkooleireistä

Talkooleiriläiset auttavat luontoa arvokkaalla työpanoksellaan kunnostamalla esimerkiksi uhanalaisia perinneympäristöjä ja poistamalla haitallisia vieraskasveja.

WWF järjesti ensimmäisen talkooleirin Suomessa vuonna 1977 Linnansaaren kansallispuistossa. Vuodesta 1978 alkaen joka kesä on järjestetty viidestä kuuteen runsaan viikon mittaista leiriä eri puolilla maata. Lisäksi joka kesä järjestetään vähintään kaksi viikonlopun mittaista leiriä Suomessa.

Talkooleireillä tehdään töitä kahdeksasta viiteen, jonka jälkeen voi keskittyä nauttimaan luonnossa olemisesta. Nuotiotulen ääressä hitsaudutaan yhteen ja solmitaan kestäviä ystävyyssuhteita – ei siis ihme, että leirit täyttyvät joka vuosi hujauksessa.

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua WWF:n talkooleirirekisteriin tai päivittää yhteystietojasi. WWF lähettää leirirekisterissä oleville tietoja tulevista leireistä ja muista talkootapahtumista.

Voit oppia lisää talkooleireistä ja niillä tehtävästä työstä selaamalla alla olevaa kuvagalleriaa. Tutustu myös talkoo-oppaaseen!

WWF:n talkooleirit 2023

WWF järjestää vuonna 2023 seitsemän talkooleiriä eri puolilla Suomea. Lähes kaikki talkooleirit järjestetään WWF:n ja Metsähallituksen yhteistyönä. Leireille haetaan viime vuosien tapaan sähköisillä hakemuksilla, joihin löytyy oma linkkinsä jokaisen leiriesittelyn ohesta. Tarkemmat ohjeet leireille hakemiseen löytyvät leirikohde-esittelyiden alapuolelta. Lukuisat leiriläisten peruutukset ovat vaikeuttaneet leirien järjestämistä viime vuosina huomattavasti. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöön pienen ilmoittautumismaksun 10,00 EUR, jota ei palauteta. Maksu peritään leiripaikan saaneilta ja maksuohjeet lähetetään sähköpostitse.   

Mies raivaa katajaa WWF:n talkooleirillä.

Sundholm, Houtskari 30.3.-2.4.

Houtskarin Sundholmia on viime vuosina kunnostettu laitumeksi sekä konevoimin että talkoilla. Kevätleirillä siistitään kunnostusraivausten jäljiltä entisiä peltoja ja hakamaita sekä poltetaan viime kesän hakkuutähteitä, jotta perinnemaisemasidonnaiset lajit saavat lisää elintilaa.  Sundholmin saarella kuten Saaristomerellä yleensäkin on paljon punkkeja. Punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. Leirillä ovat mukana Metsähallituksesta Päivi Leikas ja Jani Virtanen.  WWF:stä talkooleirillä hääräävät Teemu Niinimäki leirinvetäjänä ja Maija Kaunismaa kokkina. Leirillä on sisämajoitus.

HUOM! Leirin ajankohta on riippuvainen kevään etenemisestä. Vaihtoehtoinen ajankohta leirille on 13.-16.4. Ilmoita hakemuksessasi, mikäli pääset lähtemään kumpanakin viikonloppuna. Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta (www.metsa.fi/rannikkolife).

Leiri-ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3. klo 09.00. Hae leiripaikkaa tästä

Vehmaanniemi, Sastamala 16.-18.6.

Sastamalassa Vehmaanniemen luonnonsuojelualueella kunnostetaan pitkän viikonlopun ajan arvokasta perinnemaisemaa. Vehmaanniemi niittyineen, hakamaineen ja metsälaitumineen on erityinen kokonaisuus ja luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinneympäristöksi. WWF on vastannut alueen hoidosta vuodesta 1978 lähtien. Talkoolaiset hoitavat niittäen, raivaten ja sananjalkaa kepittäen niemen vanhoja niittyjä. Talkooleiriläisten työn lisäksi luonnonhoidosta vastaavat niemessä laiduntavat lampaat. Leirinvetäjänä toimii Teemu Niinimäki ja häntä avustaa Eeva-Liisa Korpela. Leirillä on sisämajoitus. Leiri alkaa perjantaina aamupäivällä.

Leiri-ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3. klo 09.00. Hae leiripaikkaa tästä

Slåttskäret, Mustasaari 1.-8.7.

Vaasan edustalla, Mustasaaren saaristossa, sijaitsee Slåttskäret sisäsaariston ja ulkosaariston välissä. Slåttskäret on entinen saari, nykyään osa isompaa kokonaisuutta maankohoamisen myötä yhteen kasvaneista saarista. Saari on toiminut lammaslaitumena ja pitkä laidunnushistoria on muovannut saaren luontoa, jota luonnehtii valoisat lehtimetsät vanhoine koivuineen ja lukuisine lahopuineen. Leirin tavoitteena on parantaa Slåttskäretin puustoisia hakamaita raivaamalla pääasiassa katajaa, jotta perinnebiotooppien lajit saavat lisää elintilaa. Risut kerätään kasoiksi ja poltetaan mahdollisuuksien mukaan. Maastossa voi olla punkkeja, joten punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. Majoitus ja ruokailu on maasto-olosuhteissa ja peseytyminen merivedellä WWF:n telttasaunassa. Leirillä ovat mukana Metsähallituksesta Meelis Linnamägi ja Lotta Flemming. WWF-vetäjänä touhuaa Petteri Tolvanen ja kenttäkoordinaattorina Teemu Niinimäki. Leiriläisten muonituksesta vastaa Riitta D’Angelo. Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta (www.metsa.fi/rannikkolife).

Leiri-ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3. klo 09.00. Hae leiripaikkaa tästä

Kenkämaa, Naantali 15.-22.7.

Naantalin Pähkinäisten saareen kuuluvalla Kenkämaalla huhkitaan vanhojen hakamaiden ja niittyjen kunnostuksen parissa ja autetaan näin uhanalaisia perinnemaisemalajeja. Pähkinäisten saari jakautuu kolmeen osa-alueeseen, Pähkinäisiin, Kenkämaahan ja Koissaareen, jotka ovat aikoinaan olleet erillisiä saaria, mutta nykyisin alueelta toiselle pääsee kulkemaan kuivin jaloin. Pähkinäinen muodostaakin kiehtovan monipuolisen kokonaisuuden, josta löytyy vehreiden niittyjen lisäksi mm. laajoja ja jylhiäkin kallioalueita. Leirin työt keskittyvät raivausjälkien siistimiseen. Maastossa voi olla punkkeja, joten punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. Majoitus ja ruokailu ovat Kenkämaalla maasto-olosuhteissa, iltaisin pääsee saunomaan Pähkinäisten rantasaunassa. Leirillä ovat mukana Metsähallituksesta Kukka Kyrö ja Meelis Linnamägi. WWF:stä talkooleirillä hääräävät Bernt Nordman leirinvetäjänä, Venni Alanko kenttämestarina ja Maija Kaunismaa kokkina. Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta (www.metsa.fi/rannikkolife).

Leiri-ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3. klo 09.00. Hae leiripaikkaa tästä

Framnäs, Raasepori 29.7.-5.8.

Framnäsissä on perinnemaisemaa, lehtoja ja vanhoja jalopuumetsiä, ja siellä elää paljon uhanalaisia lajeja monista eliöryhmistä. Hoidamme leirillä sekä alueen niittyjä että puustoisia elinympäristöjä. Niittyjä ympäröivää aluetta kunnostetaan hakamaaksi. Lehdoista ja jalopuiden ympäriltä vähennetään kuusialikasvosta, jotta luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat lehtipuut ja kukkakasvit saavat lisää elintilaa. Luontotyyppien hoitamiseksi raivataan, kasataan ja poltetaan muuallakin alueella pienikokoista puustoa. Suuri osa alueesta kunnostetaan laidunalueeksi, ja siihen liittyen rakennamme myös laidunaitaa. Maastossa voi olla punkkeja, joten punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. Majoitus ja ruokailu on maasto-olosuhteissa ja peseytyminen merivedellä WWF:n telttasaunassa. Paikallisesta työnjohdosta vastaavat Metsähallituksen Meelis Linnamägi ja Kimmo Kolehmainen. WWF:n puolesta vetäjänä toimii Eeva-Liisa Korpela, apunaan Venni Alanko. Ruokahuollosta vastaa Riitta D’Angelo.

Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta (www.metsa.fi/rannikkolife).

Leiri-ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3. klo 09.00. Hae leiripaikkaa tästä

Vekara, Uusikaupunki 12.-19.8.

Uudenkaupungin edustalla aivan ulkomeren laidalla sijaitsee erikoinen ja hieman salaperäinen Vekaran saari. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi muinoin salakuljettajienkin tukikohtana käytetyn noin 40 hehtaarin kokoisen saaren luonto kätkee kallionotkelmiinsa monilajisia niittyjä ja umpeutuvia hakamaita. Vulkaanisen kallioperän juonteissa viihtyy myös seudulla harvinainen kalkkilajisto. Lampaiden laidunnus saarella aloitettiin laajamittaisemmin uudestaan 2010-luvulla, ja saari on edelleen lammaslaidunnuksessa. Leirillä siistitään kunnostusraivauksen jäljiltä hakamaita risuista ja laajennetaan avoimia hakamaan niittyalueita raivaamalla ylimääräistä katajaa ja puustoa, jotta perinnemaisemasidonnaiset lajit saavat lisää elintilaa. Osa risuista on suunnitelmissa polttaa. Maastossa voi olla punkkeja, joten punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. Majoitus ja ruokailu on maasto-olosuhteissa ja peseytyminen merivedellä WWF:n telttasaunassa. Työnjohdosta vastaavat Metsähallituksen Markus Jaskari ja Meelis Linnamägi. WWF:n puolelta leirin vetäjänä toimii Jari Luukkonen apunaan Teemu Niinimäki. Kokkina toimii Anu Arresto. Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta (www.metsa.fi/rannikkolife).

Leiri-ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3. klo 09.00. Hae leiripaikkaa tästä

Jungfruskär, Houtskari 26.8.-2.9.

Jungfruskärin syysleirillä kunnostetaan hakamaata yhdellä Suomen monimuotoisimmista perinnemaisemista ja tartutaan toimeen myös viereisellä Nölstön saarella. Siellä valmistellaan polttoa ja hyvän sään sattuessa myös poltetaan pala nummea. Samalla juhlitaan kansallispuiston 40- vuotista taivalta ja nautitaan yhtä pitkän jatkuneen luonnonhoitotyön hedelmistä. Jungfruskärissä kuten Saaristomerellä yleensäkin on paljon punkkeja. Punkkirokotteen antama, voimassa oleva suoja puutiaisaivokuumetta vastaan on erittäin suositeltava. Majoitus ja ruokailu on maasto-olosuhteissa ja peseytyminen saunassa. WWF:stä talkooleirin vetäjänä Jussi Nikula, kenttäkoordinaattorina Asko Jääskeläinen ja leirikokkina Leena Haapanen. Metsähallitukselta työnjohdosta vastaavat Joose Saijets ja Jean-Erik Mattsson. Talkooleiri on osa Rannikko LIFE-hanketta (www.metsa.fi/rannikkolife).

Leiri-ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3. klo 09.00. Hae leiripaikkaa tästä

Ilmoittautuminen

Hakeminen

Leiripaikkaa haetaan hakemuslomakkeella. Linkin leirikohtaiseen hakemuslomakkeeseen löydät leiriesittelyiden alapuolelta. Leireille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 6.3.2023 klo 09.00 ja päättyy maanantaina 20.3.2023. Ilmoitamme kaikille leireille päässeille ja varasijalla oleville sähköpostitse perjantaina 24.3.2023.

Valintakriteerit

Leiriläisen tulee vakuutussyistä olla täysi-ikäinen. Huomioithan, että monet talkootöistä ovat varsin raskaita, joten osallistujilta edellytetään hyvää kuntoa, maastokelpoisuutta ja reipasta talkoohenkeä. Toivomme, että kerrot hakemuksessasi aiemmasta retkeilykokemuksestasi, sillä talkooleireillä toimitaan viikon ajan maasto-olosuhteissa, teltoissa yöpyen ja usein myös telttasaunassa ja luonnonvesissä peseytyen.

Leirien sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että osallistujissa on muutamia rakentamisen ja koneiden (kuten moottorisahan ja raivaussahan) käytön taitavia leiriläisiä. Näitä taitoja siis myös painotetaan leiriläisiä valittaessa tarpeen mukaan. Muilta osin pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monelle innokkaalle ja motivoituneelle vapaaehtoiselle mahdollisuuden talkooleireilyyn. Mikäli leireille tulee ilmoittautumisia enemmän kuin leirille mahtuu osallistujia, suoritamme arvonnan leiripaikoista. Ilmoitamme kaikille leireille valituille ja varasijalla oleville sähköpostitse perjantaina 24.3.2023.

Peruutukset

Ilmoitathan hyvissä ajoin Vilja Tupolalle 040 703 7048, [email protected] jos joudut peruuttamaan tulosi. Varahenkilön löytäminen lyhyellä varoitusajalla on vaikeaa ja työlästä.

Leirikirje

Varsinaisen leirikirjeen lähetämme ilmoittautuneille sähköpostitse 2–6 viikkoa ennen leirin alkua. Kirjeestä selviävät muun muassa kokoontumisaika ja -paikka sekä tarkemmat työkohteet. Lisäksi lähetämme karttoja, listan leirille osallistujista ja vinkkejä siitä, mitä kannattaa pakata mukaan.

Leiriolosuhteet

Auringonlasku saaristossa WWF:n talkooleirillä.

Leirityöt

WWF:n talkooleireillä tehdään töitä ulkona luonnossa kahdeksasta viiteen. Huomioithan, että monet talkootöistä ovat varsin raskaita, joten osallistujilta edellytetään hyvää kuntoa, maastokelpoisuutta ja reipasta talkoohenkeä. Monesti leirien töihin liittyy myös pidempiä kävelytaipaleita leiriltä työkohteille. Talkooleirien kenttäolosuhteet ja pitkäkestoinen fyysinen työ eivät sovellu kaikille, mutta WWF tarjoaa lisäksi paljon muita osallistumismahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni käytännön luonnonsuojelutyöstä kiinnostunut pääsee osallistumaan.

Majoitus ja peseytyminen

Leireillä majoitutaan pääsääntöisesti omissa teltoissa, ellei ennen leiriä lähetettävässä leirikirjeessä erikseen muuta mainita. WWF:llä on myös muutamia telttoja, joita voidaan tarvittaessa ottaa leireille leiriläisten majoituskäyttöön. Leiriolosuhteet vaihtelevat kohdekohtaisesti. Peseytymismahdollisuudet työpäivän jälkeen järjestetään osallistujille aina, mutta monilla leireillä tämä tarkoittaa telttasaunaa ja järvi- tai merivettä.

Ruokailu

Muonituksesta vastaa WWF:n leirikokki. Ruokaa tehdään usein hankalissa maasto-olosuhteissa suurelle joukolle kerrallaan. Yleisimmät ruoka-aineallergiat ja kasvisruokavalio huomioidaan WWF:n leirirekisteriin ilmoitettujen tietojen mukaisesti, mutta jos sinulla on jokin erityisen haastava ruokavalio, varauduthan leirille omin eväin.

Vapaa-aika

Työpäivän jälkeen saunotaan, nautitaan luonnosta ja tarinoidaan nuotion loimussa. Pidemmillä leireillä yksi päivä on varattu retkeilyyn ja palautumiseen.

Kuljetukset

WWF huolehtii kuljetuksista leirin aikana. Leiriläiset maksavat itse edestakaiset matkansa leirikirjeessä ilmoitettavaan kokoontumispaikkaan.

Vakuutukset

Leiriläisen tulee vakuutussyistä olla täysi-ikäinen. WWF järjestää osallistujille tapaturmavakuutuksen leirin ajaksi, mutta vakuutus kattaa vain Suomen kansalaiset. Ulkomaalaisilla osallistujilla tulee olla oma matkavakuutus leirin ajaksi, sillä WWF:n vakuutus ei korvaa heidän tapaturma- tai sairauskulujaan.

Puutiaiset eli punkit

Talkooleirikohteissa on lähes aina punkkeja ja osassa kohteita niitä on runsaasti. Suosittelemme vahvasti kaikille talkooleireille osallistuville voimassa olevaa punkkirokotesuojaa puutiaisaivokuumetta vastaan. WWF ei kustanna vapaaehtoisten punkkirokotteita. Rokotesuojan lisäksi säännölliset, päivittäiset punkkitarkastukset ovat leireillä erittäin tärkeitä ja tästä ohjeistetaan leirin aloitusinfossa. WWF:n ensiaputarvikkeista löytyy välineistö punkkien irrottamiseen, mutta suosittelemme leiriläisiä ottamaan mukaan myös omat punkkipihdit.

WWF:n talkoolaiset työn touhussa hiekkarannalla Örössä.

Yhteistyökumppanit

Talkooleirien järjestäminen ei olisi mahdollista ilman yhteistyötä. Leirejä järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Haluatko auttaa luontoa?

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.