Öljyntorjuntajoukot

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja myös esimerkiksi Saimaan vesistöä. Kun öljyvahinko tapahtuu, WWF haluaa toimia nopeasti viranomaisten apuna. Silloin paikalle hälytetään vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot.

Tule mukaan

WWF:n öljyntorjuntajoukkoihin voi liittyä vapaaehtoiseksi kuka tahansa 18–69-vuotias terve henkilö. Toiminta on vapaaehtoista eikä liittyminen velvoita osallistumaan tapahtumiin. Öljyntorjuntajoukot ovat osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua.

Lue lisää öljyntorjunnasta alla olevasta kuvagalleriasta:

Koulutukset

Öljyntorjunnan peruskurssi (8 h)

Kurssi antaa perustiedot WWF:n öljyntorjuntajoukoista ja niiden toiminnasta viranomaisten tukena. Kurssilla tutustutaan öljyonnettomuuksiin ja niiden riskeihin Itämerellä, Suomen öljyntorjuntavalmiuteen, öljyn vaikutuksiin luonnossa sekä WWF:n öljyntorjuntajoukkojen toimintaan osana viranomaisjohtoista öljyntorjuntaoperaatiota. Kurssi sisältää webinaarina suoritettavan teoriaosuuden ja rannassa tehtävän käytännön harjoituksen. Webinaarin voit katsoa yllä olevasta videosta. Käytännön harjoituksiin voit ilmoittautua WWF:n tapahtumakalenterin kautta.

 

Ryhmänjohtajakurssi (12 h)

Kurssi antaa valmiudet toimia öljyonnettomuudessa pienryhmän ryhmänjohtajina. Koulutukseen osallistunut on tietoinen ryhmänjohtajan tehtävänkuvasta ja ryhmän ohjaajalta vaadituista ominaisuuksista. Kurssin sisällössä kiinnitetään erityisen paljon huomiota johtamistaidon koulutukseen. Kurssi sisältää webinaarina suoritettavan teoriaosuuden ja rannassa tehtävän käytännön harjoituksen. Öljyntorjunnan peruskurssi tulee suorittaa ennen ryhmänjohtajakurssille osallistumista. Ryhmänjohtajakurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022.

 

Joukkueenjohtajakurssi (16 h)

Kurssi antaa valmiudet toimia öljyonnettomuudessa öljyntorjuntajoukkueen johtajana. Kurssilla tutustutaan öljyntorjuntaorganisaation rakenteeseen ja toimintaan, joukkueenjohtajan tehtäviin ja vastuisiin, tilannekuvan ja tilannetietoisuuden käsitteisiin sekä joukkueen viestintään öljyntorjuntaorganisaation osana. Kurssi suoritetaan lähiopetuksena sisältäen luentoja ja harjoituksia. Ryhmänjohtajakurssi tulee suorittaa ennen joukkueenjohtajakurssille hakemista. Joukkueenjohtajakurssille haetaan osallistujia seuraavan kerran talvella 2022-2023.

 

Syventävä johtamiskurssi (16 h)

Kurssi on yleishyödyllinen johtamiskoulutus kaikille öljyntorjuntajoukkojen ryhmän- ja joukkueenjohtajille. Koulutus järjestetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa ja kurssilla paneudutaan harjoitusten ja luentojen kautta syväjohtamismallin perusperiaatteisiin. Kurssi järjestetään seuravan kerran syksyllä 2022.

 

Kursseille pääset ilmoittautumaan WWF:n tapahtumakalenterin kautta.

Eurowa logo

EUROWA

WWF Suomi on eurooppalaisen öljyyntyneiden eläinten hoitoverkoston eli EUROWAn (European Oiled Wildlife Assistance) jäsen. Verkosto kouluttaa asiantuntijoita ja vapaaehtoisia ympäri Eurooppaa yhteneväisten koulutusmallien mukaisesti, ja kehittää yhdessä eläinten hoitomenetelmiä ja -standardeja. Verkoston kautta parannetaan myös yhteystyötä viranomaisten kanssa.

Lue lisää: www.eurowa.eu.

 

Materiaalit

Oppaat:

Öljyntorjunnan peruskurssi:

Ryhmänjohtajakurssi:

Öljyyntyneiden eläinten hoito -koulutus: